facebook instagram Cicëroj

  • MIRËQENIA

    MIRËQENIA

    Mirëqenia dhe Shëndeti Mendor

Çfarë na tregon kërkimi

Çfarë na tregon kërkimi

Zbuloni se çfarë na tregon hulumtimi në lidhje me mbështetjen e shëndetit mendor dhe mirëqenien në shkollë.

Gjej më shumë

Qasja e tërë shkollës

Qasja e tërë shkollës

Si të përfshihet e gjithë shkolla në promovimin e shëndetit mendor dhe mirëqenien.

Gjej më shumë

Ndërhyrjet e bazuara në shkollë

Ndërhyrjet e bazuara në shkollë

Informacion mbi një sërë ndërhyrjesh të bazuara në shkollë universale dhe të synuara.

Gjej më shumë

Mirëqenia e stafit

Mirëqenia e stafit

Informacion dhe këshilla për mbështetjen e mirëqenies së stafit.

Gjej më shumë

Shëndeti dhe arsimi duke punuar së bashku

Shëndeti dhe arsimi duke punuar së bashku

Këshilla praktike për shkollat ​​mbi shëndetin dhe arsimin duke punuar së bashku.

Gjej më shumë

Terapitë dhe trajtimet psikologjike

Terapitë dhe trajtimet psikologjike

Informacion mbi një sërë terapish dhe trajtimesh psikologjike.

Gjej më shumë

Na ndiqni

Na ndiqni
Bashkohu me bisedën
facebook instagram Cicëroj

Gazete

Gazete
Regjistrohu për tonë  NEWSLETTER