facebook instagram Cicëroj

TRAJNIMI

kulture trajnimi

Burimet e trajnimit në internet

E ardhmja Mësoni

Futurelearn është një kompani në pronësi të Universitetit të Hapur që punon me universitete dhe organizata partnere për të ofruar një gamë të gjerë kursesh në internet.

Disa kurse që ju rekomandojmë:

Me mendje

MindEd ka mësim elektronik të zbatueshëm në të gjithë shëndetin, kujdesin social, arsimin, drejtësinë penale dhe mjediset e komunitetit. Ajo i drejtohet çdokujt nga fillestar deri te specialisti.

Podcast

Dëgjoni Mina Fazel, Profesor i Asociuar në Universitetin e Oksfordit duke diskutuar ndërhyrje në shëndetin mendor.
www.thelancet.com/series/shealth-mental-indheventions-shkollat

Na ndiqni

Na ndiqni
Bashkohu me bisedën
facebook instagram Cicëroj

Gazete

Gazete
Regjistrohu për tonë  NEWSLETTER