facebook instagram Cicëroj

POLITIKA E NEVOJEVE MJEKSORE

burim katër kulture

A e keni parë politikën e nevojave mjekësore të shkollës suaj?

A e dini kush është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të tij?

  • Organet drejtuese të shkollave dhe akademive të mirëmbajtura duhet të sigurojnë që shkolla zhvillon një politikë për mbështetjen e nxënësve me kushte mjekësore.
  • Kjo politikë duhet të rishikohet rregullisht dhe të jetë e arritshme për prindërit dhe personelin e shkollës.
  • Një person i emëruar duhet të ketë përgjegjësi për zbatimin e politikave.

Dokumentet e mëposhtme do të jenë të dobishme kur hartoni dhe rishikoni Politikën e Nevojave Mjekësore të shkollës suaj:

Na ndiqni

Na ndiqni
Bashkohu me bisedën
facebook instagram Cicëroj

Gazete

Gazete
Regjistrohu për tonë  NEWSLETTER