facebook instagram Cicëroj

  • SFIDAT

    SFIDAT

    Mbështetja e fëmijëve me sfidat me të cilat përballen në shkollë

Ballafaqimi me ngacmimin

Ballafaqimi me ngacmimin

Studimet tregojnë se fëmijët me një sëmundje kronike ka më shumë të ngjarë të jenë viktima të ngacmimit. Çfarë mund të bëjnë shkollat?

Gjej më shumë

Kalimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme

Kalimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme

Si të mbështesim nxënësit me kalimin nga shkolla fillore në shkollën e mesme.

Gjej më shumë

Menaxhimi i Stresit të Provimit

Menaxhimi i Stresit të Provimit

Ndihmimi i studentëve për të menaxhuar stresin e provimeve.

Gjej më shumë

Menaxhimi i Pranimeve në Spital

Menaxhimi i Pranimeve në Spital

Si mund të ndihmojnë shkollat ​​një student i cili po shkon në spital.

Gjej më shumë

Kthimi në shkollë pas një mungese

Kthimi në shkollë pas një mungese

Gjashtë gjëra që shkollat ​​mund të bëjnë për të menaxhuar një kthim pas një mungese.

Gjej më shumë

Përballimi i një Mjerimi

Përballimi i një Mjerimi

Si shkollat ​​mund të mbështesin studentët që përballen me një pikëllim.

Gjej më shumë

Mbështetja e vëllezërve dhe motrave

Mbështetja e vëllezërve dhe motrave

Si shkollat ​​mund të mbështesin në mënyrë aktive vëllezërit e motrat e fëmijëve të sëmurë.

Gjej më shumë

Na ndiqni

Na ndiqni
Bashkohu me bisedën
facebook instagram Cicëroj

Gazete

Gazete
Regjistrohu për tonë  NEWSLETTER